Inspirace

← úvod sekce Budoucnost

Inspirace pro naši činnost přichází především od lidí. Od těch, kteří ani navzdory nepřízni a krutostem osudu nezahořkli a dokázali dál aktivně žít. V souvislosti s minulostí hradišťské věznice jsme jich potkali a dále potkáváme celou řadu.

Pokud jde o budoucí podobu areálu bývalé věznice, snažíme se hledat inspirace u odborníků a tvůrců z celého světa. Jsme přesvědčeni, že si toto místo zaslouží přístup myšlenkově velkorysý a nadčasový. Takové požadavky nejsou v rozporu s potřebou nahlížet na věc realisticky a s vědomím nejrůznějších limitů.

Uvádíme zde několik příkladů, které jsou pro naše úvahy podstatné. V tom, jak byly vybudovány a jakým způsobem působí ve veřejném prostoru, vidíme principy hodné následování.

Řada dalších dílčích inspirací se neustále rozrůstá, jak se snažíme seznamovat s podobou nejrůznějších paměťových míst, nejvíce samozřejmě v našem evropském okolí. O nich postupně referujeme v sekci Reflexe.


Museumsquartier ve Vídni

Začněme možná trochu překvapivě inspirací, která nemá nic společného s tragickými podobami minulosti, jaké se pojí s hradišťskou věznicí. Jde však o jeden ze světově nejzdařilejších příkladů konverze historického areálu. I s ním si veřejná správa (v tomto případě město Vídeň) dlouhá léta nevěděla rady. Podrobnosti o areálu (v angličtině) zde.


Židovské muzeum v Berlíně

Nejde zdaleka jen o proslavenou architekturu areálu (který opět vznikl propojením historického objektu se současnou dostavbou), ale o živou a stále nové formy působení hledající instituci. Už jen návštěva webu přesvědčivě ilustruje šíři činnosti a bezprostřední kontakt se současností.


Evropské Centrum Solidarity v Gdaňsku

Poměrně nedávno vybudovaná instituce v zemi, s níž jsme ve 20. století sdíleli podobný osud. I zde se silná myšlenka odráží v architektonickém řešení, ale také v rozsahu a formách činnosti. Nahlédněte.


Národní památník 11. září v New Yorku

Příkladná pietní atmosféra celého místa s tragickým osudem – 9/11 Memorial & Museum. Jedním z dílků je i příběh stromu hrušky, který během odklízení trosek dělníci našli stále ještě zakořeněný v půdě. Strom se po ošetření jako zázrakem probudil k životu a jeho větve se na jaře zazelenaly novým listím a květy. Dnes tak symbolizuje příběh přežití a odolnosti a ve volně přístupném veřejném prostoru tvoří „živý pomníček“.