Dokumenty

← úvod sekce Budoucnost


Analýza situace a vize budoucnosti | 8. 5. 2022

Podklad pro jednání s ministrem kultury dne 13. 5. 2022.


Podklady a náměty pro pojednání-rekonstrukci areálu | 20. 6. 2021

Dokument zpracovaný na základě výzvy ÚZSVM všem stranám zainteresovaným na procesu konverze areálu.


Principy důstojného využití areálu věznice | 20. 3. 2021

Areál spravedlnosti • Paměť a pieta • Vzdělávání a reflexe • Silná architektura • Odpovědná stavba • Evropský rozměr


Stav, výhledy, rizika | 25. 2. 2021

Souhrn informací k situaci v únoru 2021.


Památník věznice Uherské Hradiště – Vize spolku Memoria | 17. 11. 2020

Dosud poslední aktualizovaná vize spolku Memoria pro areál uherskohradišťské věznice.


Prison Memorial in Uherské Hradiště – Vison of Memoria Initiative | 17. 11. 2020

Vision of the Memoria Initiative on the building of Prison Memorial in Uherské Hradiště (the south-east Moravia, Czech Republic).