Minulost

Hradišťská věznice jako minulost za zdí.

Co mělo zůstat zapomenuto

Dnes si už velká část veřejnosti spojuje minulost hradišťské věznice především s temným obdobím po komunistickém převratu v roce 1948. S nelidskými podmínkami věznění lidí „vinných“ často jen tím, že nesouhlasili s novými poměry. S brutálními vyšetřovacími metodami, včetně mučení elektrickým proudem, se jmény vyšetřovatelů Grebeníčka, Hlavačky, Višenky, … Tedy s obdobím, které podle představ režimu panujícího u nás před listopadem 1989 mělo zůstat zapomenuto. Kolem roku 2009 byl náš stát, navzdory deklarované nutnosti nezapomínat na zločiny totalitních režimů, odhodlán zbavit se jednoho z nejpřesvědčivějších svědků jejich zrůdnosti. To se stalo podnětem ke vzniku našeho spolku.

Co se chceme dozvědet

O společnou minulost a její svědky je potřeba pečovat, už jen z prosté úcty k tragédiím i neokázalému hrdinství mnoha nevinných. Znalost minulosti nám nedá jednoduché návody pro naši současnost, ale je nenahraditelným zdrojem zkušeností, za které ti před námi mnohdy platili těžko představitelnou cenu. To nejpodstatnější, co bychom se z minulosti hradišťské věznice chtěli dozvědět, se týká zla, ztráty lidství. Jak se zlo a svévole dostávají k moci, jak se začínají drolit společenské mechanismy, které tomu mají čelit? Lze to zahlédnout včas, v zárodku, abychom se jako společnost dokázali bránit?

(Ne)vědomí souvislostí

Dějiny nejsou sada oddělených dat a pojmů, ale spíš nekonečný propletenec více či méně zjevných příčin a následků. Pátrání v minulosti má smysl především jako hledání souvislostí, mnohdy nečekaných a překvapivých. Jakkoliv v našem případě poutají hlavní pozornost padesátá léta a doba nacistické okupace, historie justičního areálu s věznicí sahá až do 19. století a pokračuje po roce 1960, kdy věznice přestala sloužit svému původnímu účelu.

Vzpomínání nekončí

Naše rozvzpomínání, ať už odborné, nebo v rovině společenského povědomí, do většiny etap existence areálu zatím spíš jen pootevřelo dveře. Jsme rádi, že historické bádání i reflexe jeho poznatků nabývá v poslední době na intenzitě, ale před námi všemi na tomto poli pořád zůstává veliký kus práce. I tato sekce našeho webu je ze všeho nejvíc jakýmsi pracovním prostorem. Uvítáme každý drobný střípek do společně skládané mozaiky – víte-li něco, pište prosím na info@veznicehradiste.cz.