Reflexe

Kontexty a přesahy dotýkající se bývalé hradišťské věznice.

Mimořádné poslední prohlídky bývalé věznice

Mimořádné poslední prohlídky bývalé věznice

Díky dobré spolupráci všech zainteresovaných stran je možné v omezené míře doposud…

Školní projekce filmu Vězení dějin

Školní projekce filmu Vězení dějin

Hlavní postavou filmu Vězení dějin, který vstupuje v dubnu 2024 do kin,…

Vězení dějin vstupuje do kin, slavnostní premiéra se odehraje v Uherském Hradišti

Vězení dějin vstupuje do kin, slavnostní premiéra se odehraje v Uherském Hradišti

Po festivalových uvedení a před kinodistribucí s Aerofilms čeká nový film o…

Fotoreportáž Jindřicha Štreita z posledního natáčecího dne filmu Vězení dějin

Fotoreportáž Jindřicha Štreita z posledního natáčecího dne filmu Vězení dějin

V neděli 30. července 2023 ve věznici proběhla vernisáž jednodenní expozice složené…

Od vyhnanství přes věznění k alternativním trestům

Od vyhnanství přes věznění k alternativním trestům

S rostoucím povědomím o minulosti hradišťské věznice klademe stále větší důraz na to, abychom…

Dějiny čtyřikrát v kině Hvězda

Dějiny čtyřikrát v kině Hvězda

Cyklus pořadů uvedený v první půli roku 2023 věnovaných nejrůznějším přesahům historie…

Autenticky (skoro) naposled. Jedny z posledních prohlídek areálu věznice před rekonstrukcí

Autenticky (skoro) naposled. Jedny z posledních prohlídek areálu věznice před rekonstrukcí

Dubnové prohlídky pro školy a pro veřejnost opět prokázaly zájem o tento…

Nepodceňujme sílu nehmotného

Nepodceňujme sílu nehmotného

Kdykoliv pomyslím na lidi, kteří mezi těmito zdmi trpěli za naprosto absurdní…