Dokumenty a materiály

← úvod sekce Minulost

Zde postupně doplňujeme důležité podklady pro kontextualizaci minulosti nejen hradišťské věznice.


Paměťové instituce, organizace a spolky


Odborné weby a periodika


Odborné aktivity


Odborné podklady a publikace

Čoupek, Lukáš: Válečné hroby na hřbitově v Mařaticích. 1. část. In: Slovácko: společenskovědní sborník pro moravsko-slovenské pomezí, roč. 49, 2007, s. 241–264.

Čoupek, Lukáš: Válečné hroby na hřbitově v Mařaticích. 2. část. In: Slovácko: společenskovědní sborník pro moravsko-slovenské pomezí, roč. 50, 2008, s. 277–302.

Slabotínský, Radek: „Z nepřátelství k lidově demokratickému řádu prováděli podvratnou činnost
proti lidově demokratickému státnímu zřízení republiky…“ Proces s protistátní skupinou Jan Novosad a spol. v roce 1958
. In: Sborník Archivu bezpečnostních složek 15/2017, s. 131–175, Praha 2017, Archiv bezpečnostních složek.

Zámečník, Jan: Stavba budovy věznice a soudu v Uherském Hradišti. In: Východní Morava 2015, roč. 5, s. 74–85.

Státní pedagogické nakladatelství: Československo v letech 1948–1953 – Karel Kaplan

Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu: Dvě studie o československém vězeňství 1948–1989 – Petr Tomek

Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu: Státní bezpečnost v letech 1945–1953 – Jiřina Dvořáková

ÚSTR: Metodika edukace soudobých dějin v muzeu

ÚSTR: Publikace k výstavě Případ Světlana – Proměny obrazu třetího odboje

ÚSTR: Rešerše k dějinám věznice, soudu a KV StB v Uherském Hradišti po roce 1948Aktualizovaná verze ke stažení brzy


Školní a akademické práce

Bakalářská práce: Akce „Tábor“. Případ Albert Hauptmann a spol. Zformování, činnost a likvidace protistátní skupiny na Slovácku v roce 1949 – Šárka Bartošová

Bakalářská práce: Akce „Včela“. Likvidace údajné protistátní skupiny na Uherskobrodsku v roce 1951 – Libor Bílek

Bakalářská práce: Dokumentární film Můj táta vězeň – Anna Nevídalová

Bakalářská práce: Hudba sportovní jednoty Orel a její kořeny – Jan Kada

Bakalářská práce: K 231. Sdružení bývalých politických vězňů. Příčiny jeho vzniku a zániku – Hana Grisová

Bakalářská práce: Každodenní život ve věznici Uherské Hradiště v letech 1950–1955 ve vzpomínkách bývalých vězňů – Renáta Mitáčková

Bakalářská práce: Kolektivizace zemědělství na Valašskokloboucku (1949–1960) – David Straňák

Bakalářská práce: Novinář Karel Kůstka před Mimořádným lidovým soudem v Uherském Hradišti – Tomáš Trkan

Bakalářská práce: Nový Hrozenkov v letech 1938–1945 – Tomáš Vaculík

Bakalářská práce: Odbojová skupina Hory Hostýnské – Ondřej Mikeška

Bakalářská práce: Orální historie a život v komunistickém vězení a nápravně pracovních táborech v padesátých letech 20. století – Petr Husák

Bakalářská práce: Organizace Světlana. Studie o působení protikomunistické odbojové skupiny na Zlínsku v letech 1948–1952 – Michaela Lišková

Bakalářská práce: Pokus o generální stávku v prosinci 1920 na Hodonínsku a Uherskohradišťsku – Jakub Veselý

Bakalářská práce: Političtí komunističtí vězni v Uherském Hradišti – Petra Dosoudilová

Bakalářská práce: Protinacistický odboj na Slavičínsku v letech 1939–1945 – Patrik Goldbach

Bakalářská práce: Přečin urážky císaře a rouhání v soudních okresech Napajedla a Uherské Hradiště v letech 1898–1914 – Adam Strašák

Bakalářská práce: Příspěvek k likvidaci ilegální skupiny Huvar na Zlínsku v roce 1948 – Klára Košařová

Bakalářská práce: Situace vězňů v uherskohradišťské věznici v letech 1948–1953 – Kateřina Součková

Bakalářská práce: Věznice v Uherském Hradišti na počátku komunistického režimu (sociální analýza Sboru vězeňské stráže) – Michaela Ondrůšková

Bakalářská práce: Věznice v Uherském Hradišti v procesech 50. let minulého století – Helena Staufčíková

Bakalářská práce: Věznice v Uherském Hradišti v prvním desetiletí komunistického režimu v ČSR – Barbora Kocábová

Bakalářská práce: Ženské vražedkyně na Uherskohradišťsku na přelomu 19. a 20. století – Kamila Hubálková

Bakalářská práce: Život bývalého politického vězně RNDr. PhMr. Miloslava Součka – Petra Musilová

Diplomová práce: Brněnský státní soud v letech 1948–1952: Popravení v Brně – Tomáš Trkan

Diplomová práce: Církev československá na jižní a jihovýchodní Moravě v letech 1939–1945 – Dagmar Kulaviaková

Diplomová práce: Dějiny věznice v Uherském Hradišti. Období do roku 1945. – Jan Zámečník

Diplomová práce: Hrdinové bez úcty a respektu – srovnání poválečných osudů bojovníků za osvobození vlasti v době Protektorátu – Vít Klimeš

Diplomová práce: K historii protifašistického odboje na Uherskohradišťsku (se zřetelem na osobnost Antonína Juřičky) – Martina Viceníková

Diplomová práce: Komunistické hnutí v Hodoníně za první republiky (s přihlédnutím k dobovému tisku) – Petr Bárta

Diplomová práce: Ludvík Hlavačka. Duchovní otec elektrických bot a elektrifikace drátěných zátarasů na hranicích? – Klára Košařová

Diplomová práce: Mimořádný lidový soud v Uherském Hradišti 1945–1948 – Jan Müller

Diplomová práce: Mons. ThDr. Antonín Huvar, Fam OT – příběh kněze, politického vězně a skauta v kontextu režimní proticírkevní politiky – Martina Pavlíková

Diplomová práce: Motiv (ne)svobody v literární výchově na ZŠ s využitím metod kooperativního učení – Tereza Pavlasová

Diplomová práce: Obnovená fáze retribuce a Mimořádný lidový soud v Uherském Hradišti roku 1948 – Pavla Pokoráková

Diplomová práce: Osobnost P. Jaromíra Pořízka, faráře v Dolních Bojanovicích v letech 1939–1950 – Josef Komosný

Diplomová práce: Osudy vybraných vyšetřovatelů StB v Uherském Hradišti – Kateřina Součková

Diplomová práce: Perzekuce jezuitského řádu na Svatém Hostýně a činnost církevních tajemníků v 50. letech – Ondřej Mikeška

Diplomová práce: Politická perzekuce na jihovýchodní Moravě v letech 1948–1953 – Petra Čížová

Diplomová práce: Politické procesy v 50. letech v Československu – Aneta Sobotková

Diplomová práce: Praxe mimořádného lidového soudnictví v komparativním pohledu – Petr Jelínek

Diplomová práce: Pronásledování římskokatolické církve za totality – Marek Hřebíček

Diplomová práce: Prozaické dílo Jiřího Stránského – Kateřina Ledwońová

Diplomová práce: Referát II A brněnského Gestapa 1939–1943 – Václav Adamec

Diplomová práce: Reginald Dacík – teolog a duchovní učitel – Martin Poláček

Diplomová práce: Rezistenční činnost Jaromíra Vrby v letech 1948–1950 – Michaela Lišková

Diplomová práce: Skupina BOZ 38. Případ třetího odboje na Jižní Moravě – Zdeněk Homola

Diplomová práce: Sonda do agenturní práce Státní bezpečnosti v prvních letech po únoru 1948 – Libor Bílek

Diplomová práce: Státní bezpečnost na Vsetínsku v letech 1948–1953 – Jan Šrámek

Diplomová práce: Tragédie Ploštiny v kontextu veřejného povědomí a využitelnost tohoto tématu v edukačním procesu – Martina Šamajová

Diplomová práce: Trestní právo mladistvých v období 1. ČSR – Kateřina Krobová

Diplomová práce: Trest smrti a jeho pojímání současnou společností – Jaromír Jurníček

Diplomová práce: Události roku 1949 ve farnosti Nedašov – případ Půček a spol. – Petr Káňa

Diplomová práce: Uherskohradišťská věznice v pamětech vězňů jako prostor pro sociální pedagogiku: návrh aplikace pro potřeby edukační praxe – Petr Pijáček

Diplomová práce: Urážka císaře a prezidenta – kontinuita a diskontinuita kulturních stereotypů – Adam Strašák

Diplomová práce: Vězeňství v první ČSR – Robin Zdeněk

Diplomová práce: Věznice v Uherském Hradišti – využití potenciálu místa pro plánovanou muzejní instituci – Michaela Lužová

Diplomová práce: Vypálení Ploštiny a Prlova a jejich odraz v činnosti MLS v Uherském Hradišti, 1945–1948 – Karolína Svitálková

Diplomová práce: Vývoj československé advokacie. Organizace, úkoly, právní úprava – Olga Valouchová

Diplomová práce: Vývoj organizace soudnictví v první ČSR – Pavel Rusnok

Diplomová práce: Vývoj regionálního listu Slovácko v l. 1907–1946 – Barbora Lahová

Diplomová práce: Vývoj skautského hnutí na Uherskohradišťsku v letech 1945–1970 – Roman Mikulec

Diplomová práce: Vývoj soudnictví v našich zemích od poloviny 19. století po současnost – Josef Zronek

Diplomová práce: Vývoj vězeňských subkultur v Československu v letech 1948–1960 – Klára Pinerová

Diplomová práce: Vývoj vězeňství na našem území – Jan Labuda

Diplomová práce: Zlínský novinářský aktivista Jaroslav Pelíšek před Národním soudem – Miroslav Mašek

Rigorózní práce: Vyšetřování ve vazebních věznicích StB v letech 1948–1953 – Daniela Bártíková

Disertační práce: Gestapo na střední Moravě. Charakteristika venkovních služeben prostřednictvím personální analýzy – Vojtěch Češík

Disertační práce: Komparace československého a německého vězeňského systému po druhé světové válce – Klára Pinerová

Disertační práce: Protipartyzánské operace na Moravě v letech 1944–1945 – Vladimír Černý

Disertační práce: Způsob fungování komunistických bezpečnostních složek se zvláštním zřetelem ke Krajskému velitelství Státní bezpečnosti Gottwaldov, resp. Uherské Hradiště v letech 1949–1952 – Zdeněk Homola