Formy činnosti Státní bezpečnosti – Cyklus odborných přednášek ÚSTR

    Upozorňujeme na přednášku Mgr. Tomáše Bursíka z 27. března 2008 s názvem Represivní metody Státní bezpečnosti.

    Více na webových stránkách Ústavu pro studium totalitních režimů.

    Zvukový záznam přednášky (z webu ÚSTR)