Petice Za důstojné využití věznice v Uherském Hradišti

  Petice vznikla mimo jiné jako reakce na hrozící veřejnou dražbu objektu. Od ledna 2010 do března 2020 petici podepsalo, jak elektronicky, tak fyzicky, přes 15 000 signatářů.

  Mezi nimi například i historik Petr Blažek, kněz a teolog Tomáš Halík, herečka a politička Táňa Fischerová, režisér Jan Hřebejk, scenárista Petr Jarchovský, básník Ivan Martin Jirous, dramatik a spisovatel Ivan Klíma, sestra bratří Mašínů paní Zdena Mašínová, spisovatel a scenárista Jiří Stránský, filmová dokumentaristka Olga Sommerová, básník, prozaik a hudebník Jáchym Topol a mnohé další osobnosti.


  Petice podle § 1 zákona č.85/1990 Sb., o právu petičním

  Za důstojné využití věznice v Uherském Hradišti

  Předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
  Předseda vlády České republiky
  Ministr spravedlnosti České republiky

  My, níže podepsaní,

  znepokojeni dlouholetou neochotou vyřešit situaci kolem chátrající bývalé uherskohradišťské věznice, žádáme, aby kompetentní úřady

  1. zabránily prodeji objektu pro jakékoli komerční účely a zabránily rovněž jakýmkoli stavebním úpravám, které by mohly znehodnotit historickou hodnotu objektu,
  2. vytvořily právní podmínky k vybudování muzejní expozice s cílem zpřístupnit prostory věznice veřejnosti a vytvořit základnu pro vzdělávací aktivity,
  3. umožnily diskusi fundovaných historiků, pracovníků v muzejnictví, umělců, pamětníků a vůbec široké veřejnosti o zbudování důstojného památníku obětem nesvobody v těchto prostorách.

  Věznice v Uherském Hradišti je posledním němým svědkem zločinů nacismu a komunismu dochovaným v původní podobě!

  Podpořte naši snahu nezapomínat a nezapomenout!

  V Uherském Hradišti dne 22. 1. 2010

  Petiční výbor:
  Vladimír Drábek
  Jaroslav Křápek
  Jan Prachař
  Anna Stránská

  Petice k podpisu přímo ve věznici během Slováckých slavností vína a otevřených památek roku 2017.