Školní družina a jídelna

    Objekt přiléhající k hlavnímu tělesu areálu na straně přivrácené k centru města původně sloužil pro ubytování dozorců, jako hlavní kancelář věznice a patrně i jako vstup pro zadržené. V poválečném období, nejspíš až v době působení StB, byl vstup do objektu přebudován do dnešní podoby. Prostor před ocelovými dveřmi monitoroval jednoduchý periskop, zádveří kryl proti střelám důkladně zabezpečený průhled. Brzy po skončení vězeňského provozu v roce 1962 byla do tohoto zamřížovaného objektu přesunuta školní jídelna a družina, asi dva roky se zde i vyučovalo. Části hradišťských školáků několika generací (provoz zde skončil až po roce 1990) utkvěly v paměti zejména hry na vězeňském dvoře za vysokou zdí s ostnatými dráty.