„Umprumka“

    Krajská soudní věznice byla zrušena 30. září 1960, sídlo kraje se přesunulo do Brna. V západní části justičního areálu přiléhající k městu tak zůstaly nyní už jen okresní orgány justice (soud, prokuratura a státní notářství). V části východní, rozšířené o celé křídlo původně vězeňského objektu, sídlilo Okresní oddělení Sboru národní bezpečnosti (SNB), tedy Veřejná bezpečnost (VB) a Státní bezpečnost (StB). Zbylé prostory věznice pak sloužily ke skladování nejrůznějšího druhu. V roce 1964 převzala prostory po justičních složkách Střední uměleckoprůmyslová škola a neobvyklé soužití výtvarníků s policisty v pečlivě rozděleném, nicméně společném objektu, trvalo až do roku 1990.

    Za poskytnutí fotek děkujeme Střední uměleckoprůmyslové škole Uherské Hradiště