Natáčíme Vězení dějin

  Filmová úvaha o budoucnosti naší paměti uzavřené v areálu věznice v Uherském Hradišti – to je Vězení dějin.

  Spolek Memoria pracuje od podzimu 2019 na vzniku filmu o bývalé uherskohradišťské věznici a jejím místě v (pod)vědomí jednotlivců i společnosti. Vývoj filmu podpořilo Město Uherské Hradiště a později se klíčovým partnerem stala Fakulta multimediálních komunikací UTB ve Zlíně, v jednání je spolupráce s Českou televizí a dalšími významnými partnery.

  Celovečerní dokumet společně režírují Jan Gogola ml., uznávaný dokumentarista, dramaturg a pedagog, spolu se svým studentem Matějem Hrudičkou. Poprvé by měl film být uveden v průběhu roku 2024.

  V roce 2019 začal po desetiletích váhání areál hradišťské věznice procházet celou řadou nezbytných kroků, které mají vyvrcholit jeho přeměnou v místo paměti a spravedlnosti. V části prostor bude sídlit paměťová instituce (úsilí směřuje ke vzniku Národního památníku obětí totalitních režimů) a dále zde mají najít místo okresní justiční instituce: soud, státní zastupitelství, probační a mediační služba.

  I když výsledkem bude areál splňující nejvyšší požadavky, část unikátní atmosféry místa s pohnutou historií, kde se šedesát let prakticky zastavil čas, bude nenávratně ztracena. Snaha zachytit ji uměleckými prostředky je možností, jak alespoň něco z ní zachovat. To byl i jeden z podnětů pro vznik filmu. Stejně jako pokus o citlivý záznam mizející minulosti však je cílem filmového týmu předznamenat vznikající budoucnost tohoto místa. Mezigenerační složení tvůrců i aktérů záměr jen podtrhuje.

  Film stojí na otevřeném přístupu ke zkoumání minulosti a našeho vztahu k ní. Přirozeně a často překvapivě propojuje každodennost jednotlivců s ozvěnami i konkrétními důsledky „velkých dějin“ a rozostřuje hranici mezi hybateli a bezděčnými aktéry historie. Od léta 2021 proběhlo už něco přes deset natáčecích dní a před kamerou se objevila řada osobností, nejen těch veřejně známých, reprezentujících pestrost profesní, zkušenostní i generační.

  Natáčení samo vytvořilo rámec pro unikántí setkání, či až nečekaně silné situace. Před kamerou spolu mluvili paní Vlasta Černá, zadržovaná po několik týdnů v 17 letech hradišťskou StB, a režisér filmu natočeného v hradišťské věznici Jiří Svoboda, v letech 1990–93 předseda KSČM.

  Zvukový design filmu vytváří alternativní muzikant Ivan Palacký a spolupracuje při tom s hudebníkem a skladatelem Jiřím Pavlicou, který o věznici píše oratorium.

  Aktéři, ale i tvůrci filmu mají k hradišťské věznici bezprostřední vztah, toto společné lokální ukotvení však zároveň výrazně přesahují. Vězení dějin má ambici, kterou se spolek Memoria snaží vložit také do základu vznikající paměťové instituce – učinit náš místní, regionální příběh živou a aktivní součástí společné paměti Evropy.

  Na vznik filmu průběžně hledáme prostředky. Chtěli byste se stát našimi filmovými partnery? Ozvěte se prosím předsedkyni spolku Memoria Anně Stránské.

  Zveřejněno 17. 5. 2022