Nová publikace Metodika edukace soudobých dějin v muzeu

    Všem, kteří se věnují vzdělávacím programům v muzeích, a taky pedagogům vřele doporučujeme publikaci čerstvě vydanou společně Moravským zemským muzeem a Ústavem pro studium totalitních režimů s názvem Metodika edukace soudobých dějin v muzeu.

    Zdarma ke stažení zde: dejepis21.cz/metodika-edukace-soudobych-dejin-v-muzeu

    Zveřejněno 22. 12. 2021