Projekce filmu Veliká příležitost s doprovodným programem

  Hradišťská věznice se stala v minulosti výraznou lokací třech hraných filmů. Ty společně s Městskými kiny Uherské Hradiště, Městem Uherské Hradiště a spolkem Memoria přinášíme na plátno místního kina. Projekce s úvodem, besedou a hosty a dalším doprovodným programem ve třech dnech. Srdečně zveme!

  Věznice Uherské Hradiště nejen ve filmu I. díl – čtvrtek 25. listopadu 2021. Další termíny 27. ledna 2022 (Jen o rodinných záležitostech) a 24. února 2022 (Klíček).

  Událost na Facebooku zde.

  Výstava: Případ Světlana. Proměny obrazu třetího odboje | Foyer kina

  Od 17. listopadu 2021 do 9. února 2022 v kině Hvězda k vidění rozsáhlá výstava připravená Ústavem pro studium totalitních režimů o odbojové skupině s kořeny na Vsetínsku. Statečnost, přesvědčení, velká kariéra, zklamání, zrada, tragédie. Co vlastně víme o odbojové organizaci Světlana a osudech jejích členů? Jde o jeden z nejdůležitějších příběhů protikomunistické rezistence.

  16.00–17.00 | Co se děje kolem bývalé věznice? | Foyer kina

  Formou společné besedy, ke které jsou zváni všichni zájemci o téma, zástupci a spolupracovníci spolku Memoria – Iniciativy za důstojné využití věznice v Uherském Hradišti představí své současné aktivity. Mezi ty nejvýraznější nyní patří natáčení filmu Vězení dějin (režie Jan Gogola ml. a Matěj Hrudička) a vznik imersivní expozice Za zdí (ve spolupráci s organizací Historia Futurae). Prostor bude i pro informace z postupu rekonstrukce areálu a usilování o Národní památník obětí totalitních režimů. Hostem tohoto bloku bude také zástupce Paměti národa Střední Morava, který odprezentuje aktuální působení v regionu a vznik Institutu Paměti národa ve Zlíně.

  17.30–20.00 | Úvod, projekce, beseda s hosty: Veliká příležitost (r. 1949) | Sál kina

  Agitační film režiséra K. M. Walló prezentuje téma budování dodnes nedostavěné tzv. Baťovy železnice, která měla přes Zlín propojit Moravu se Slovenskem. Film má za ideologickou fazónou zřejmé dokumentační hodnoty. Zachycuje poúnorové svazácké aktivity a v retrospektivách se vrací do období první republiky. V některých scénách jsou k vidění též uherskohradišťské lokace včetně místní věznice.

  Filmovou projekci lektorsky uvede PhDr. Petr Slinták.

  Téma: Před Baťou, za Baťou

  Jméno Baťa novodobou českou historií rezonovalo nejen v první polovině 20. století, ale i poté co se známá rodina invenčních průmyslníků přestěhovala za hranice Československa. Aktivity Tomáše Bati a jeho nástupců nenechávaly chladnými ani vládce prvorepublikové, ani protektorátní, natožpak ty, kteří čs. společnost opanovali po únoru 1948.

  Byl Baťa nelítostný kapitalista nebo chápavý lidumil? Proč se baťovský kolektivismus nezamlouval komunistům? Jak chtěl Baťa proměnit mateřský region a rodnou zemi? V čem se z odkazu baťovské éry lze inspirovat dnes a co je překonané? Není pro nás Baťa jen pečlivě balzamovaným historickým pojmem?

  Po filmové projekci bude následovat beseda s pozvanými hosty na téma proměny perspektiv vnímání baťovského odkazu. Bude prezentována též vizualizace pomyslné dostavby tzv. Baťovy železnice. Pozvání na akci přijali autor vizualizace Radim Holub z Univerzity Palackého, historik z UTB Zlín PhDr. Zdeněk Pokluda a autor knihy Baťové versus Československo JUDr. Karel Nedbálek.

  Zveřejněno 3. 11. 2021