Budova čp. 568 na Svatováclavské ulici

  Budova čp. 568 ve Svatováclavské ulici v Uherském Hradišti byla vybudována v letech 1934 až 1935 pro finanční úřady, které byly dosud roztroušeny na několika místech ve městě. V roce 1942 byl v budově navíc zřízen protiletecký kryt a další technické zázemí, jako byly např. garáže. Konkrétně sem byl přestěhován Berní úřad, Berní správa a Okresní finanční ředitelství, které přes svůj název mělo krajskou působnost. Vedle finančních úřadů se do budovy od 1. prosince 1935 nastěhovalo i okresní velitelství četnické stanice, od roku 1945 změněné na okresní oddělení Sboru národní bezpečnosti (SNB).

  Správní reformou, která vstoupila v platnost od 1. ledna 1949, byly finanční záležitosti přeneseny na národní výbory (okresní a krajské), což vedlo k postupnému soustředění jednotlivých referátů Okresního národního výboru Uherské Hradiště do zdejší budovy. Jednalo se především o hlavní úřad okresního národního výboru (bývalý okresní úřad), sídlící dosud v Nádražní ulici čp. 25, zásobovací referáty (v jezuitské koleji) apod. Okresní národní výbor zde pak sídlil až do svého zániku v roce 1990, kdy jej nahradil okresní úřad.

  Okresní oddělení SNB zde podle písemných záznamů mělo sídlit do 22. dubna 1949, kdy se mělo dočasně přestěhovat do Nádražní ulice čp. 25 a od 22. srpna téhož roku definitivně na třídu Maršála Malinovského. Ještě v srpnu však Bezpečnost první patro budovy využívala, neboť dle vzpomínek kněze Pavla Zíbala byli někdy na přelomu července a srpna pozatýkaní duchovní z Uherskohradišťska soustřeďováni do zdejší budovy a odtud pak převezeni do tábora nucených prací v Želivě. Uvolněné prostory po Bezpečnosti byly od roku 1952 dány k dispozici Státní uměleckoprůmyslové škole, která se do Uherského Hradiště přestěhovala z Gottwaldova (Zlína) a umístila do zdejší budovy vedení a výtvarné obory.

  Správní reforma z roku 1960, zánik tzv. malých krajů a vytvoření Jihomoravského kraje k 1. červenci 1960 vedlo ke zrušení krajských institucí v Uherském Hradišti, především dosavadního Krajského soudu a věznice, a jejich přenesení do Brna. Po dlouhých delimitacích (1960–1964) byla Střední uměleckoprůmyslová škola Uherské Hradiště přemístěna z budovy čp. 568 do levé poloviny justičního paláce ve Všehrdově ulici a do druhého patra naší budovy umístěn uherskohradišťský okresní soud, který zde sídlí až do současnosti. Do pravé části justičního paláce pak bylo umístěno okresní oddělení SNB.

  Prameny a literatura:

  • Přiznání k dani domovní 1921–1951, Uherské Hradiště. Berní správa Uherské Hradiště, Státní okresní archiv Uherské Hradiště.
  • ČOUPEK, Jiří – ČOUPKOVÁ, Jaromíra: Okresní národní výbor Uherské Hradiště (1868) 1945 – 1990 (1992). Úvod inventáře, Uherské Hradiště 2002.
  • PELIKÁN, Jaroslav, TITZ, Petr: Střední uměleckoprůmyslová škola Uherské Hradiště 1939–1989. Uherské Hradiště 1989.
  • ZÍBAL, Pavel: „Šéfe, znáte Želiv…?“ Olomouc 1998.

  Zpracoval PhDr. Jiří Čoupek; obrázky ze stránek encyklopedie.mesto-uh.cz