Půlrok ve věznici za „pobuřování“

    Josef Chmelík (1890–1991, bytem v Šanově v okrese Zlín) byl 10. května 1950 odsouzen Okresním soudem ve Valašských Kloboukách pro přečin pobuřování ke třem měsícům těžkého vězení v Krajské věznici v Uherském Hradišti a k peněžitému trestu ve výši 5000 korun.

    Na schůzi vystoupil proti zakládání Jednotného zemědělského družstva. Trest byl zdůvodněn tím, že veřejně pobuřoval proti republice, zejména proti jejímu lidově-demokratickému zřízení a proti společenské soustavě, zaručené ústavou. Navíc bylo navrženo jeho dodání do trestně-nápravného tábora, ze zdravotních a sociálních důvodů však bylo od tohoto trestu upuštěno. Trest si odpykal v Krajské věznici v Uherském Hradišti, navíc mu byl prodloužen o další tři měsíce, celkem na půl roku, protože nemohl zaplatit peněžitou pokutu. I v této situaci našel ale pozitiva. Vzpomínal, že se zde setkal s výbornými osobnostmi, duchovními, podnikateli a inteligencí, která s ním sdílela obdobný osud. Navíc se tu naučil novému řemeslu, pletení košů a košťat, kterým si jako důchodce dále přivydělával. Na druhé straně prožíval v té době zdravotní komplikace, vrcholící bolestivou operací prostaty.

    Za svého pobytu v uherskohradišťské věznici byl očitým svědkem příchodu několika osob z Valašska, které se s vidlemi postavily proti agitátorům do JZD. Příchozí byli přivázáni k dřevěným lavicím a dozorci do krve biti kovovými řetízky pout.

    Zapsal PhDr. Jiří Čoupek; na obrázku z obecních webových stránek pohled na Šanov