Paže tuž, vlasti služ! – Sokolské stopy v uherskohradišťské věznici – Díl IV

  Mezi tisíci vězni, kteří během protektorátu pobývali za zdmi věznice v Uherském Hradišti, bylo nejméně 242 sokolských bratří a sester. Po jejich hrdinství dodnes zbylo pár úředních záznamů a něco málo vzpomínek. Pojďme se blíže podívat na osudy některých členek a členů tohoto stále existujícího spolku, jejichž krev je do věznice nesmazatelně vpita.

  Dnes se blíže podíváme na příběh sokolského bratra Josefa Kolíska ze Sokola Uherský Brod. Narodil se 1. června 1902, do Sokola vstoupil roku 1918, v šestnácti letech. Pracoval jako úředník Okresní nemocenské pojišťovny. Hned v roce 1939 se stal členem Obrany národa, už byl ženatý a měl pětiletou dceru. Velel uherskobrodské sabotážní skupině. K jejich činnostem patřilo sypání rozdrceného skla, nebo písku do nádržek a os železničních vagónů. Když takový vagón vyjel, osa vystavená obrovskému tření se zavařila a kola se zasekla. Jednalo se hlavně o nákladní vagóny určené k přepravě zboží. Dále skupina shromažďovala zbraně pro další užití a sám Kolísek se zabýval i organizováním ilegálních přechodů zájmových osob na Slovensko.

  Byl zatčen 11. září 1941 a odvezen do Uherského Hradiště. Jeho dcera, Alena Jiroušková, k tomu uvádí: „O jeho činnosti jsme já ani maminka neměly pochopitelně ani potuchy. Otec býval pryč hlavně přes noc, přes den chodil do kanceláře. (…) Jedenáctého září (…) jsem dlouho zvonila u našich dveří a až po dlouhé době mi otevřela maminka.

  Věznění Josefa Kolíska netrvalo dlouho. Už 27. září byl za činnost proti veřejnému pořádku a bezpečnosti a přípravu velezrady odsouzen k trestu smrti zastřelením. Ten byl vykonán 15. října 1941. Jeho a další členy zmíněné skupiny nacisté popravili v Kounicových kolejích v Brně.

  Při výsleších v uherskohradišťské věznici byl prokazatelně mučen. Dcera Alena vzpomíná: „Za nějakou dobu jsme dostaly balíček s tatínkovým oblekem, košilí a trikem. Na všem zůstaly velké hnědé fleky. Němci byli akurátní, všechno vyprali, ale krev nevypereš.

  Bratr Josef Kolísek byl za odbojovou činnost v roce 1945 vyznamenán Československým válečným křížem in memoriam. Jeho jméno dnes můžete najít na pamětní desce u vstupu do uherskobrodské sokolovny.

  Pro úplnost dodejme, že ze Sokola Uherský Brod bylo za protektorátu v Hradišti vězněno či vyslýcháno ještě dalších jedenáct bratrů, šest z nich bylo popraveno, nebo zemřelo v různých jiných věznicích.

  Zdroje:

  • Národní archiv, svazek: SWA-f.: ČOS, karton č. 340, 1945–1948
  • STRÁŽNICKÁ, Lucie: Sokol v Uherském Brodě 1918–1948, Olomouc: UPOL, 2017, 100 s, str. 78–80
  • Encyklopedie Brna, [online], 5. 10. 2022, dostupné z: <https://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_osobnosti&load=5185>
  • Jiroušková Alena, Paměť národa, [online], 14. 10. 2022, dostupné z: < https://www.pametnaroda.cz/cs/jirouskova-alena-20150213-0>

  Zpracoval Martin Tilšar