Paže tuž, vlasti služ! – Sokolské stopy v uherskohradišťské věznici – Díl I

  Mezi tisíci vězni, kteří během protektorátu pobývali za zdmi věznice v Uherském Hradišti, bylo nejméně 242 sokolských bratří a sester. Po jejich hrdinství dodnes zbylo pár úředních záznamů a něco málo vzpomínek. Pojďme se blíže podívat na osudy některých členek a členů tohoto stále existujícího spolku, jejichž krev je do věznice nesmazatelně vpita.

  Jedním z takových byl praktický a zubní lékař MUDr. Josef Hrubý. Narodil se roku 1866 v Letonicích u Bučovic. Studoval na českém gymnáziu v Brně a následně na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Už ve svém prvním působišti, v brněnské Nemocnici u sv. Anny, budil pozornost neustále předkládanými návrhy na zlepšení organizace zdravotnictví.

  Bratr MUDr. Josef Hrubý v sokolském kroji. — JAS, 1936, č. 11, str. 16

  Po příchodu do Hodonína, v listopadu 1898, se stal předsedou Slovácké župy lékařské, členem místní sokolské jednoty i mnoha jiných spolků. Propagoval preventivní lékařskou péči především u dětí, skrze zdravotnické osvěty v Sokole, Dělnické besedě a jiných organizacích. V roce 1914 se stal předsedou Matice Hodonské a roku 1919 přišel jako první s myšlenkou založení okresní nemocnice v Hodoníně, o což následně usiloval celý život. Vydával časopis Slovácký kraj a přispíval do Dělnických novin.

  Mezi lety 1924 a 1925 působil bratr Hrubý jako starosta Sokola Hodonín. Byl jedním ze zakládajících členů družstva pro postavení hodonínské sokolovny. Zasloužil se o získání pozemku v Rybářích a jeho přeměnu na sokolský stadion. Později, ve třicátých letech, byl starostou celé Sokolské župy Slovácké.

  V srpnu 1939 se v jeho bytě konala tajná schůze, na které byl položen základ místní i župní jednotky celostátní sokolské organizace Jindra. Ta v Hodoníně těsně spolupracovala s vojenskou organizací Obrana národa. Bratr Hrubý byl ve svých tehdejších 73 letech činný zpravodajsky; shromažďoval a podával zprávy o možných úderech gestapa. Pomohl také uchránit před zabavením vkladní knížky sokolské jednoty, ze kterých mohly být následně vypláceny podpory rodinám zatčených a výdaje spojené s nelegální činností.

  Doktor Josef Hrubý byl zatčen na první výročí Akce Sokol (v té nacisté v roce 1941 během jediné noci pozatýkali na 1500 sokolských činovníků), tedy 8. 10. 1942 a uvězněn v Uherském Hradišti. Jako důvod zatčení dobové prameny uvádějí pouze: „župní starosta Sokola“. Spolu s ním bylo ten den v Hodoníně zatčeno ještě deset dalších bratří a jedna sestra (župní náčelnice Růžena Chorá). Ve vězení strávil šest týdnů, propuštěn byl 15. listopadu 1942.

  Pokud to mělo bratra zastrašit, aby upustil od případných protirežimních aktivit, nepovedlo se. Po svém návratu z vězení ukrýval Karla Kozelku, chlapce, jehož otec byl v zahraničním odboji a matka jako Židovka zahynula v Osvětimi. Karel se, nejen díky bratru Hrubému, konce války dožil.

  Splnění svého snu se dožil i bratr Hrubý. V roce 1952 byl svědkem otevření okresní nemocnice v Hodoníně. Zemřel roku 1965 jako nejstarší člen lékařské komory v Československu. Je pohřben na Ústředním hřbitově v Brně.

  Zdroje:

  • Národní archiv, svazek: SWA-f.: ČOS, karton č. 342, 1945–1948
  • MUDr. Josef Hrubý in memoriam, Město Hodonín oficiální web, [online], 2. 10. 2022, dostupné z: <https://www.hodonin.eu/rok-2006-mudr-josef-hruby-vojtech-kopecek/d-728385>
  • MUDR. Josef Hrubý, Sokol Hodonín, [online], 2. 10. 2022, dostupné z: <https://www.sokolhodonin.cz/wp-content/uploads/2018/08/Sokol_Hodon%C3%ADn_MUDr_Josef_HRUB%C3%9D.pdf>
  • MUDr. Josef Hrubý, Encyklopedie města Hodonín, [online], 3. 10. 2022, dostupné z: <https://encyklopedie.hodonina.cz/home-mmh/?acc=profil_osobnosti&load=105>

  Zpracoval Martin Tilšar