Paže tuž, vlasti služ! – Sokolské stopy v uherskohradišťské věznici – Díl II

  Mezi tisíci vězni, kteří během protektorátu pobývali za zdmi věznice v Uherském Hradišti, bylo nejméně 242 sokolských bratří a sester. Po jejich hrdinství dodnes zbylo pár úředních záznamů a něco málo vzpomínek. Pojďme se blíže podívat na osudy některých členek a členů tohoto stále existujícího spolku, jejichž krev je do věznice nesmazatelně vpita.

  Jednou z vězněných sester byla Ludmila Mucalíková ze Sokola Holešov, Župa Hanácká. Narodila se 11. ledna 1910 a celý život prožila v Holešově, kde nejprve pracovala jako úřednice v záložně, později se věnovala regionálním dějinám a studiu historie Jednoty bratrské. Mezi lety 1932–1938 byla náčelnicí Sokola Holešov a od roku 1933 také župní náčelnicí. Byla též první československou ženskou rozhodčí v házené.

  Za protektorátu, od roku 1940, působila v ilegalitě, organizovala pomocné sokolské akce, především na podporu rodin vězněných členů. Zatčena byla až těsně před koncem války, 29. března 1945, za přímou podporu partyzánů. Jednadvacetidenní vězení strávila v Uherském Hradišti a Brně. Do roku 1948 byla aktivní v místní sokolské jednotě a členkou republikového náčelnictva.

  V prosinci 1989 se stala členkou přípravného výboru pro znovuobnovení Sokola v Holešově, kde byla zvolena první místostarostkou jednoty. Z té pozice se následně aktivně podílela na restitucích sokolského majetku. Zemřela v roce 2004.

  Zdroje:

  • Národní archiv, svazek: SWA-f.: ČOS, karton č. 339, 1945–1948, Plecháčková-Mucalíková Ludmila, Holešov oficiální portál města, [online], 2. 10. 2022, dostupné z: <https://www.holesov.cz/plechacova-mucalikova-ludmila>

  Zpracoval Martin Tilšar