Fotoreportáž Jindřicha Štreita z posledního natáčecího dne filmu Vězení dějin

    V neděli 30. července 2023 ve věznici proběhla vernisáž jednodenní expozice složené z artefaktů, které nashromáždili aktéři vznikajícího filmu Vězení dějin. Tato událost byla zároveň závěrem natáčení. Jedním z hostů – a rovněž jedním z prvních aktérů natáčení, které začalo na Letní filmové škole před dvěma lety – byl i fotograf a bývalý politický vězeň 80. let Jindřich Štreit. Za jeho fotky děkujeme a výběr přinášíme i tady vám.

    Zveřejněno 12. 8. 2023