Pátrání po předcích, kteří prošli věznicí

  Osobních příběhů spojených s hradišťskou věznicí je obrovské množství a celá řada z nich zůstala nebo dosud zůstává skryta. A není tady jen strana obětí.

  Vzpomínky každého, kdo osobně zakusil způsoby nacistické a komunistické totality, mohou být cenné jak pro jeho blízké, tak pro celou společnost. Je však zároveň nutné respektovat, když se někdo o zážitcích, často bolestných, rozhodne mlčet – důvodů může být celá řada. Během prohlídek věznice jsme několikrát byli svědky nesnadných a zároveň očistných chvil. To když prarodiče nebo rodiče svým dětem a vnoučatům teprve pod dojmem návratu do těchto míst byli schopni se svěřit s léta skrývanými vzpomínkami. Už jen vstoupit znovu do těchto míst znamenalo obtížný krok. A víme, že někteří nenašli důvod nebo sílu ho udělat. 

  Naše zkušenost říká, že často stačí projevit opravdový zájem, najít podnět k povídání o minulosti. Slýcháme opakovaně, jak jsou si někteří pamětníci jistí, že jejich vzpomínání na něco, co se odehrávalo před desítkami let, dnes už přece nikoho nezajímá. Zajímá!

  Často nám do spolku různými cestami přicházejí otázky na rodinné příslušníky, kteří věznicí prošli. Bývá jich i několik denně. Bohužel neexistují žádné přesné kompletní seznamy, pouze dílčí artefakty. Stále je podchyceno jen velmi málo z minulosti hradišťské věznice. Zlomek v poměru k tomu, kolik lidí a za jakých okolností jí prošlo. Cítíme tuto živou (a zdá se, že rostoucí) potřebu zjišťovat podrobnosti o osudech rodinných příslušníků ve spojitosti s hradišťskou věznicí. Také proto jsme velkými zastánci rozsáhlejšího a důkladnějšího bádání o její minulosti. Usilujeme o to, aby součástí budoucího památníku-muzea byla i badatelna s tematickou knihovnou a odborným zázemím, kde by se každý zájemce mohl věnovat příslušným tématům, zjišťovat fakta a dávat si je do souvislostí.

  Aktuálně se výzkumu věznice věnují zejména tyto instituce:

  Jak je možné postupovat nyní, když chceme najít více o konkrétním člověku?

  Naším snem je zmíněné badatelské centrum sídlící přímo ve věznici a fungující rovněž digitálně. Tak daleko ale zatím nejsme. Nabízíme doporučení, jak v současnosti postupovat ve vlastním bádání a kam je možné se obrátit:

  • U konkrétní osoby je důležité znát přesně celé jméno a datum i místo narození – neznalost těchto údajů může být v dalším pátrání významnou překážkou.
  • Archiv bezpečnostních složek – Pracovníci ABS jsou připraveni pomoci i začínajícím badatelům, více o badatelnách zde. Po zaregistrování je k dispozici eBadatelna. ABS spravuje archiválie vztahující se k období obou totalit. Díky ojediněle otevřené legislativě máme v naší zemi neomezený přístup k dokumentům.
  • Národní archiv – Více o jeho badatelnách zde. V souvislosti s hradišťskou věznicí doporučujeme obrátit se na PhDr. Alenu Šimánkovou – alena.simankova@nacr.cz.
  • Slovácké muzeum – Máte už alespoň rámcové informace a chcete poradit s dalšími kroky, případně potřebujete pomoci zařadit nějakou znalost do souvislostí? A zároveň vám nevadí se o vaše informace podělit? Ozvěte se historikovi Slováckého muzea Mgr. Pavlu Portlovi – pavel.portl@slovackemuzeum.cz.
  • Středoškolská a akademická sféra – Máte v okruhu přátel a známých nějaké studující na střední či vysoké škole se zájmem o současné dějiny? Znáte nebo tušíte ve své rodině, obci či regionu obrysy ještě nezpracovaných událostí „velkých“ či „malých“ dějin? Zkuste je nabídnout jako téma školní práce (nemusí jít pouze o tu diplomovou) – a dejte nám pak o jejím zpracování vědět (na info@veznicehradiste.cz).
  • Paměť národa – Víte o silném osudu nebo příběhu spojeném s významnými událostmi? Dokážete dotyčného pamětníka přimět, aby zavzpomínal a jeho paměti byly nahrány pro uchování do budoucna? Ozvěte se prosím pracovnici Paměti národa Střední Morava Jitce Andrysové – 777 763 388, jitka.andrysova@postbellum.cz.

  Memoria a Slovácké muzeum: Sbíráme vzpomínky

  Ve spolku Memoria se dlouhodobě snažíme vzpomínky na hradišťskou věznici získávat. Jsme v úzkém propojení se Slováckým muzeem jakožto odbornou institucí.

  Pátráme i po stopách ve věznici po roce 1960, kdy zde byl vězeňský provoz ukončen.

  Máte-li v hlavě cokoliv, co se vám s prostory věznice spojuje, případně fotografii nebo nějaký jiný dokument, ozvěte se nám prosím. Buď na e-mail info@veznicehradiste.cz nebo využijte formulář na veznicehradiste.cz/kontakt.

  I zdánlivě nepodstatné drobné vzpomínky mohou mít nečekaně velkou cenu při rozkrývání minulosti areálu uprostřed města, který dodnes obestírá mnoho tajemství.


  Děkujeme všem, kterým osud bývalé věznice není lhostejný.