Věznice v budovatelském filmu Veliká příležitost

  Ve čtvrtek 25. listopadu 2021 bylo možné v Kině Hvězda na velkém plátně zhlédnout film Veliká příležitost. Více o celé události zde. Snímek poplatný své době natočil roku 1949 režisér K. M. Walló, který je známý také díky filmu Botostroj či autorství scénáře pohádky Princezna se zlatou hvězdou a dále považován za zakladatele českého dabingu.

  Propojujícím motivem Veliké příležitosti je stavba tzv. Baťovy železnice (části této nikdy nedokončené stavby jsou dodnes vidět v krajině jižního Valašska). Baťa je ve filmu samozřejmě vykreslen jako vykořisťovatel zneužívající k budování své stavby mladé „baťovce“ téměř jako otroky. Zato o několik let později kolektiv stavby mládeže je radostný a často si prozpěvující. Dominuje mu brigáda z Uherského Hradiště s vedoucí Lídou (tu jako svou první filmovou roli ztvárnila Vlasta Chramostová). Svazáci budují původně Baťovu železnici s údernickým zápalem a motivacemi nového režimu. Bojují nejen s obtížemi stavby, ale také se zástupcem záškodnických sedláků, který je vyobrazen tak, že to na dnešního diváka působí až jako naivní karikatura (než by prodal mléko svazákům, předstírá, že mu krávy nedojí a mléko nechává zkrmit prasaty, kterým se při tom svěřuje se svojí nenávistí k mladým budovatelům). Ale jsou v kraji i jiní sedláci, dobří a nápomocní (za pár let i oni spláčou nad výdělkem, ale to v době vzniku filmu tuší jen někteří).

  Hlavní dějovou linku tvoří osud mladého muže, který nejprve jako zaměstnanec Baťova koncernu selže (viděno „pokrokovýma“ očima), aby nakonec vše napravil. Než se mu to ovšem podaří, projde i hradišťskou věznicí a v soudní síni přilehlého justičního paláce si vyslechne moudrá slova soudruha prezidenta Gottwalda při předčasném propuštění na základě jeho amnestie.

  Více o filmu na stránkách Filmového přehledu.

  Kromě možnosti klíčovat principy budovatelské tvorby a studovat počátky komunistické totality i z této perspektivy je pro nás film cenný z toho důvodu, že se odehrává v naší oblasti. Film v několika scénách nabízí unikátní příležitost vidět části areálu hradišťské věznice a justičního paláce v autentické podobě roku 1949 (a jsou v něm i další záběry z centra města a jeho interiérů). Doplňující vězeňské záběry pocházejí z věznice Pankrác.

  Soudní síň, aktuálně kreslírna Střední uměleckoprůmyslové školy Uherské Hradistě
  Původní podoba brány do východního dvora věznice


  Zveřejněno 27. 11. 2021